A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Przetargi
 • 2014
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej, oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2014/2015”

  Znak: Or.260.1.2014 Łączna, 05.08.2014r.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej, oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2014/2015”

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz.U. tj. z 2013 roku, poz. 907 ze zm..) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
  - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej, oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe
  w roku szkolnym 2014/2015, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.
  Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty nie podlegającej odrzuceniu tj.1 oferty. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonej oferty.

  Wykaz, ocena złożonej oferty:


  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału
  w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
  1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WITKOBUS, Wzdół Rządowy 18A, 26-010 Bodzentyn
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 199500,00 zł 100

  Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WITKOBUS, Wzdół Rządowy 18A, 26-010 Bodzentyn odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz
  w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WITKOBUS, Wzdół Rządowy 18A, 26-010 Bodzentyn, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowało najniższą cenę za zadanie tj. 199500,00 zł, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.


  Data wprowadzenia: 2014-08-05 0948
  Data upublicznienia: 2014-08-05
  Art. czytany: 994 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna