A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» PROTOKÓŁ z publicznego losowania
» Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia
» INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna”
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 21 lipca 2014r.

  w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  ZARZĄDZENIE NR 32/2014
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 21 lipca 2014r.

  w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


  § 1.
  W Zarządzeniu Nr 8/2012 z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na wniosek Przewodniczącego Zespołu - wprowadza się następujące zmiany:

  a) ze składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej odwołuję niżej
  wymienionych członków :
  - Janusza Staszewskiego
  - Jana Marczewskiego
  - Patrycję Nowak

  b) w skład Zespołu powołuję :
  - Mariusza Gębskiego - Dzielnicowego Komisariatu Policji w Suchedniowie

  § 2.
  W Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łączna, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 8/2012 Gminy Łączna z dnia 19 marca 2012r wprowadza się następujące zmiany:
  § 1 ust. 2 uzyskuje nowe brzmienie, tj.:
  „W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom , grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej , gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia.”


  § 3.
  Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

  § 4.
  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Łącznej.

  § 5.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2014-08-20 0946
  Data upublicznienia: 2014-08-20
  Art. czytany: 492 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna