A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 10 czerwca 2014 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.

  Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r, poz.594 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r ,poz 885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXV/241/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 23/2014 z dnia 10.06.2014 r. Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2014 roku. Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000,00 4810 Rezerwy 10 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 4 577,00 4 577,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 577,00 4 577,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 577,00 3110 Świadczenia społeczne 4 577,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 577,00 4580 Pozostałe odsetki 4 577,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 772,00 4 772,00 85395 Pozostała działalność 4 772,00 4 772,00 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 772,00 4 772,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 740,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 660,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 372,00 4307 Zakup usług pozostałych 3 740,00 4309 Zakup usług pozostałych 372,00 660,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 200,00 1 200,00 92605 Pozostała działalność 1 200,00 1 200,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 200,00 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 Ogółem wydatki 20 549,00 20 549,00


  Data wprowadzenia: 2014-08-21 1448
  Data upublicznienia: 2014-08-21
  Art. czytany: 612 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna