A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • Uchwała Nr XLI/280/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2014r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy Łączna

  Uchwała Nr XLI/280/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 15 lipca 2014r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy Łączna

  Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 ze zmianami) oraz § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 61 poz. 710) uchwala się, co następuje:

  § 1 W uchwale Nr VII/44/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy Łączna wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 2 dodaje się ust. 5 o treści :
  „ 5. W przypadku pełnienia w danym miesiącu funkcji radnego przez czas krótszy niż cały miesiąc wypłata diety dokonywana będzie w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia tej funkcji.”

  2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.


  § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Łącznej.
  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

  U Z A S A D N I E N I E

  Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), rady gmin ustalają wysokość diet przysługujących radnym w granicach określonych w/w ustawą oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.
  Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
  Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
  Zmiana uchwały podyktowana jest koniecznością doprecyzowania w/w uchwały o zapis regulujący wypłatę diety w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż cały miesiąc.

  Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2014-09-19 1050
  Data upublicznienia: 2014-09-19
  Art. czytany: 647 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna