A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XLII/282/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 21 sierpnia 2014 r.

  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łączna

  UCHWAŁA NR XLII/282/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 21 sierpnia 2014 r.

  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łączna.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:  § 1.
  1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łączna :

  1) Przedszkole Samorządowe w Goździe, Gózd 125.
  2) Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej, Kamionki 63.

  2. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uzupełniają inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Łączna tj. :
  Punkty Przedszkolne przy Zespole Szkół w Łącznej, zlokalizowane w miejscowości Kamionki 5c.

  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3.
  Traci moc uchwała Nr 3/I/96 Rady Gminy w Łącznej, z dnia 16 lutego 1996 roku w sprawie formy funkcjonowania przedszkola i klas „0”.

  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2014r.  UZASADNIENIE
  do Uchwały Nr XLII/282/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 21 sierpnia 2014r.

  Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  Poprzednie ustalenia dokonane były stosowną uchwałą w 1996 roku i nie obrazują już ustalonej w tym zakresie aktualnej sieci.
  Przedstawiony projekt uchwały ma charakter porządkujący - uwzględnia zmiany organizacyjne powstałe na skutek reorganizacji sieci szkolnej w 2011 roku oraz uruchomienie punktów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Łącznej - w ramach środków własnych Gminy - od dnia 1 września 2014r.

  W związku z tym zasadne jest podjęcie w/w uchwały.


  Data wprowadzenia: 2014-09-19 1052
  Data upublicznienia: 2014-09-19
  Art. czytany: 489 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna