A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XLII/284/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 21 sierpnia 2014r.

  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna

  UCHWAŁA NR XLII/284/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 21 sierpnia 2014r.

  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2013 r. Nr 594, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 7 Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/283/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 21 sierpnia 2014r. - Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


  § 1.
  Nadaje się Honorowe Obywatelstwo Gminy Łączna Panu Stanisławowi Mędakowi.


  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łączna.


  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr XLII/284 /2014 Rady Gminy Łączna z dnia 21 sierpnia 2014r.

  Pan Stanisław Mędak - urodzony 13 kwietnia 1917 r. w Łącznej.
  Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. na odcinku Łódź- Pabianice i w obronie Modlina (po poddaniu się Warszawy). Służył w II Dywizji Piechoty Legionów jako Żołnierz Plutonu Żandarmerii Ochrony Sztabu Dywizji.
  Po zakończeniu kampanii wrześniowej wstąpił do Batalionów Chłopskich jako dowódca plutonu. Oddział, którym dowodził zajmował się ulotkami i prasą konspiracyjną. Służbę wojskową zakończył w stopniu porucznika.

  Przez okres wielu lat aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym i społecznym gminy.

  1. Sekretarz w Ochotniczej Straży Pożarnej,
  2. Współorganizator Kółka Rolniczego w Łącznej,
  3. Inicjator budowy siedziby OSP w Łącznej,
  4. Członek Banku Spółdzielczego w Suchedniowie i wieloletni członek Rady Nadzorczej BS Suchedniów,
  5. Radny Gminy Suchedniów - 3 kadencji,
  6. Członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a następnie przez kilkanaście lat Prezes Koła PSL w Łącznej
  7. Zastępca Prezesa Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczpospolitej Polskiej oddział Suchedniów.
  Za pracę społeczną został odznaczony wieloma medalami.

  1. „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r.” - nadany przez Radę Państwa w 1971 r.,
  2. Odznaka „Za zasługi dla kielecczyzny” - nadana przez Wojewódzką Radę Narodową 1977 r.,
  3. „Srebrny Krzyż Zasługi” - nadany przez Radę Państwa 1978 r.,
  4. „ Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski” - nadany przez Radę Państwa 1983 r.,
  5. Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.” - nadany przez Radę Państwa 1983 r.
  6. Złota Odznaka „ Za zasługi dla Banków Spółdzielczych” - 1985 r.,
  7. Odznaka „Zasłużonego dla Ruchu Spółdzielczego” - nadana przez Prezydium Naczelnej Rady Spółdzielczej w 1985 r.,
  8. Odznaka za współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym - 1987 r.,
  9. Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej - 1994 r.,
  10. „Krzyż Batalionów Chłopskich - tzw. Medal Witosa” - nadany przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę w 1995 r.,
  11. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - nadany przez Zarząd Główny OSP Rzeczypospolitej Polskiej 1996 r.,
  12. Złoty Medal „Za Zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP „ - 1998 r.
  13. Tytuł: „Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” nadany przez Prezesa Rady Ministrów L. Millera w 2001 r.,

  Pan Stanisław Mędak jest osobą obdarzoną ogromnym szacunkiem wśród mieszkańców Gminy Łączna.
  Jest przykładem obywatelskiej postawy i patriotyzmu .
  Nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna to dowód uznania i wdzięczności za Jego wkład w walkę o wolność i niepodległość Ojczyzny oraz rozwój lokalnej społeczności Łącznej.


  Data wprowadzenia: 2014-09-19 1056
  Data upublicznienia: 2014-09-19
  Art. czytany: 678 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna