A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • UCHWAŁA NR XLII/285/2014 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 21 sierpnia 2014r.

  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna

  UCHWAŁA NR XLII/285/2014
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 21 sierpnia 2014r.

  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2013 r. Nr 594, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 7 Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/283/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 21 sierpnia 2014r. - Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:  § 1.
  Nadaje się Honorowe Obywatelstwo Gminy Łączna Panu Józefowi Ziomkiewiczowi.


  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łączna.


  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE

  do uchwały Nr XLII/285 /2014 Rady Gminy Łączna z dnia 21 sierpnia 2014r.

  Pan Józef Ziomkiewicz – urodzony 7 sierpnia 1924 r. we wsi Podłazie.
  W czasie II wojny światowej działał w ruchu oporu. W latach 1942-1943 był żołnierzem Batalionów Chłopskich i pełnił funkcję kolportera.
  Od 12 listopada 1943 roku został odkomenderowany do oddziału „ Wybranieckich” Armii Krajowej, tam też przyjął pseudonim „Szczęsny”.
  Służbę wojskową zakończył w randze porucznika.
  Do końca wojny służył w w/w oddziale.

  Przez okres wielu lat aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym i społecznym gminy.
  1. Sekretarz Gromadzkiej Rady Narodowej w Łącznej,
  2. Radny Gminy Suchedniów,
  3. Inicjator budowy siedziby OSP w Łącznej , oraz budynku tzw. Agronomówki gdzie obecnie mieści się poczta, jak również budynku siedziby Urzędu Gminy w Łącznej.
  Za pracę społeczną został odznaczony wieloma medalami.
  1. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany przez Radę Państwa 1982 r.,
  2. Złoty Krzyż Zasługi, nadany przez Radę Państwa 1981 r.,
  3. Krzyż Partyzancki, nadany przez Ministra Obrony Narodowej
  4. Krzyż Armii Krajowej, nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsę 1995 r.,
  5. Krzyż Odznaka Batalionów Chłopskich,
  6. Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, nadany przez Radę Ochrony Pamięci, Walki i Męczeństwa 1999 r.,
  7. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, nadany przez Zarząd Główny OSP RP 1999 r.,
  8. Medal Zwycięstwa i Wolności,
  9. Złoty Krzyż za zasługi dla Związku Kombatantów,
  10. Odznaka Grunwaldzka,


  11. Złota Odznaka Związków Zawodowych Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego,
  12. Tytuł: Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny nadany przez Prezesa Rady Ministrów L. Millera 2001 r.,

  Pan Józef Ziomkiewicz jest osobą obdarzoną ogromnym szacunkiem wśród mieszkańców Gminy Łączna.
  Jest przykładem obywatelskiej postawy i patriotyzmu.
  Nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna to dowód uznania i wdzięczności za Jego wkład w walkę o wolność i niepodległość Ojczyzny oraz rozwój lokalnej społeczności Łącznej.


  Data wprowadzenia: 2014-09-19 1058
  Data upublicznienia: 2014-09-19
  Art. czytany: 597 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna