A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Jednostki organizacyjne
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Łączna
 • Przetargi
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń”

  Znak: ZGK.6324.01.1.JS.2014


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń”.

  Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz.U. tj. z 2013 roku, poz. 907 ze zm..) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
  - Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń , Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.
  Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
  tj.3 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia były dwa kryteria: najniższa cena i długość okresu gwarancji na urządzenia .Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej kierował się ceną brutto na dostawę i montaż urządzeń oraz okresem gwarancji na urządzenia.. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

  Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:
  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia plus okres gwarancji na urządzenia .
  Punktacja:
  1. Oferta Nr.1 – Zakład Ochrony Środowiska Hydrotech mgr. Roman Browarski ul. Laski 1. 41-306/ Dąbrowa Górnicza za cenę 393600zł. brutto ,okres gwarancji 2lata – ilość punktów 63,19.
  2. Oferta Nr.2 – Ekofinn- Pol sp.zo.o ul.Leśna 12, 80-297/Banino za cenę 247230zł. brutto, okres gwarancji 1 rok – ilość punktów 93,33.
  3. Oferta Nr.3 – Przedsiębiorstwo - Usługowo -Produkcyjno – Handlowe „Otech”sp.zo.o , 38-300/Gorlice , ul.Dukielska 83.za cenę 427671zł. brutto ,okres gwarancji 3 lata – ilość punktów 62,02.


  1. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 – Ekofinn- Pol sp.zo.o , 80-297/Banino ul. Leśna 12, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie pzp oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. Firma Ekofinn- Pol sp.zo.o ul.Lęśna 12, 80-297/Banino przedstawiła najkorzystniejszą ofertę i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 93,33.


  Data wprowadzenia: 2014-10-22 0919
  Data upublicznienia: 2014-10-22
  Art. czytany: 842 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Marek Walkowicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna