A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2014
 • Uchwała Nr XLIII/288/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 12 września 2014r.

  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego „Suchedniowsko – Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”

  Uchwała Nr XLIII/288/2014
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 12 września 2014r.
  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego „Suchedniowsko – Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
  § 1
  Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uzasadnienie
  Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
  o ochronie przyrody wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu, likwidacja lub zmiana granic tych obszarów, a także ustalanie zakazów obowiązujących na nich następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po zaopiniowaniu przez właściwe miejscowo rady gmin. Pismo w tej sprawie wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 30.07.2014 r.
  Suchedniowsko - Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu został wyznaczony Rozporządzeniem Nr 79/2005 Wojewody Świętokrzyskiego
  z dnia 14 lipca 2005 r., zmieniony Rozporządzeniem Nr 9/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r., ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnieniu funkcji korytarzy ekologicznych.
  Przedłożony do zaopiniowania projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu łagodzi zakazy wynikające z dotychczasowych treści ww. Rozporządzeń.
  W projekcie uchwały uszczegółowiono przebieg granicy Obszaru w taki sposób, że w opisie granic zastąpiono granice sołectw odpowiadającymi im granicami obrębów ewidencyjnych. Uszczegółowienie przebiegu granic oraz wyliczenie powierzchni Obszaru w Systemie Informacji Geograficznej wpłynęło na zmianę powierzchni Obszaru z 25 681 ha na 27 514 ha.
  W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2014-10-24 0942
  Data upublicznienia: 2014-10-24
  Art. czytany: 479 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna