A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • Zarządzenie Nr 36 / 2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 11 sierpnia 2014 r.

  Zarządzenie Nr 36 / 2014
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 11 sierpnia 2014 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r., poz.594 z późn.zm.), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,
  art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 13 pkt.1 uchwały
  Nr XXXV/241/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 roku,
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXV/241/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok.

  1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 1 322 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 16 788 684,62 zł.
  2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 322 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17 888 684,62 zł.
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 36/2014
  z dnia 11.08.2014 r.

  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.
  Dz. Rozdz. § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 1 322,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 322,00
  2039 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 322,00
  Ogółem zmniejszenie dochodów 1 322,00


  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 36/2014
  z dnia 11.08.2014 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 200,00
  75023 Urzędy gmin 3 200,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 000,00 1 700,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 1 700,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 1 700,00
  4260 Zakup energii 1 700,00
  4270 Zakup usług remontowych 1 700,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 800,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 800,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 800,00
  4810 Rezerwy 5 800,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 1 322,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 322,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 322,00
  3119 Świadczenia społeczne 1 322,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 300,00
  90095 Pozostała działalność 300,00 0,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 300,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00
  Ogółem zmniejszenia wydatków 7 500,00 8 822,00  Data wprowadzenia: 2014-10-27 1010
  Data upublicznienia: 2014-10-27
  Art. czytany: 489 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna