A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 23 września 2014 r.

  Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 23 września 2014 r. w sprawie : zmian budżetu gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r, poz.594 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r ,poz 885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXV/241/2013 r. Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2014 rok. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 41/2014 z dnia 23.09.2014 r. Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2014 roku. Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 26 000,00 15 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 26 000,00 15 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26 000,00 15 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 000,00 2 000,00 75022 Rady gmin 2 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 75023 Urzędy gmin 2 000,00 2 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13 600,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 13 600,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13 600,00 4810 Rezerwy 13 600,00 851 OCHRONA ZDROWIA 2 000,00 2 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000,00 2 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 600,00 3 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 3 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 600,00 0,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 Ogółem wydatki 35 600,00 35 600,00


  Data wprowadzenia: 2014-10-27 1021
  Data upublicznienia: 2014-10-27
  Art. czytany: 644 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna