A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • Zarządzenie Nr 42 / 2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 25 września 2014 r.

  Zarządzenie Nr 42 / 2014
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 25 września 2014 r.


  w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2014 rok


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r. , poz.594 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz 885 z późn.zm.)
  zarządzam, co następuje:


  § 1 Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w budżecie Gminy Łączna na
  2014 rok zgodnie z załącznikiem

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 42/2014 z dnia
  25.09.2014 r.
  Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 200,00 1 200,00
  60016 Drogi publiczne gminne 1 200,00 1 200,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200,00 1 200,00
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 300,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 400,00 400,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 400,00 400,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 400,00 400,00
  4260 Zakup energii 200,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
  4430 Różne opłaty i składki 400,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 001,00 2 001,00
  80101 Szkoły podstawowe 1,00 1,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1,00 1,00
  4300 Zakup usług pozostalych 1,00
  4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1,00
  80104 Przedszkola 2 000,00 2 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostalych 1 500,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500,00
  4430 Różne opłaty i składki 2 000,00
  Razem przeniesienia 3 601,00 3 601,00  Data wprowadzenia: 2014-10-27 1358
  Data upublicznienia: 2014-10-27
  Art. czytany: 565 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna