A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR ……………… RADY GMINY ŁĄCZNA Z DNIA ……………….. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
» projekt UCHWAŁA NR ………………. RADY GMINY ŁĄCZNA Z DNIA ……………. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
» Projekt UCHWAŁA NR …………….. RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ………………. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
» projekt UCHWAŁA ……………………… Rady Gminy Łączna z dnia …………… 2019r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
» Uchwała Nr.......... Rady Gminy Łączna z dnia ........2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Łączna
 • Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
 • WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
 • UCHWAŁA Nr 4/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ z dnia 22 października 2014r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych.


  UCHWAŁA Nr 4/2014
  GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
  z dnia 22 października 2014r.
  w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych.
  Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 ppkt 1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. z 2014r. poz. 789) Gminna Komisja Wyborcza w Łącznej uchwala, co następuje:


  § 1.
  Przyznaje się w drodze losowania numery list dla Komitetów Wyborczych Wyborców, które zarejestrowały swoje listy kandydatów na radnych w więcej niż jednym okręgu wyborczym:
  numer 13 Komitet Wyborczy Wyborców „Zmiana”
  numer 14 Komitet Wyborczy Wyborców „Gmina Łączna Nasz Dom”
  numer 15 Komitet Wyborczy Wyborców „Strażak”
  numer 16 Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie i Rozwój Łączna 2014”
  § 2.
  Przyznaje się w drodze losowania numery list dla Komitetów Wyborczych Wyborców, które zarejestrowały swoje listy kandydatów na radnych w jednym okręgu wyborczym:
  numer 17 Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależny Łączna”
  numer 18 Komitet Wyborczy Wyborców „Występa Jedność”
  numer 19 Komitet Wyborczy Wyborców „Samoobrona”
  § 3.
  Uchwałę poddaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna.
  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Gminna Komisja Wyborcza w Łącznej  Data wprowadzenia: 2014-11-03 1419
  Data upublicznienia: 2014-11-03
  Art. czytany: 1330 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marcin Moćko
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  Rejestr zmian:
  2014-11-03
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Marcin Moćko
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna