A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XL/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 18 stycznia 2018r.
» OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2018r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2018r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2018r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • ZARZĄDZENIE NR 51/2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 6 listopada 2014r.

  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, ustalenia zasad jej pracy oraz wynagrodzenia.

  ZARZĄDZENIE NR 51/2014

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 6 listopada 2014r.

  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
  o awans na stopień nauczyciela mianowanego, ustalenia zasad jej pracy
  oraz wynagrodzenia.


  Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm), art. 9 g ust. 2 oraz art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z póź. zm. ), w związku z wnioskiem nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego zarządzam, co następuje:


  § 1
  Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycielki - Pani Joanny KLUBA zatrudnionej w Zespole Szkół w Łącznej, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

  Przewodniczący:
  Mirosław Kopytek – przedstawiciel organu prowadzącego
  Członkowie:
  Renata Jędrzejewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedag.
  Maciej Mądzik – dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej
  Anna Brożyna – ekspert z listy MEN,
  Zbigniew Wojciechowski – ekspert z listy MEN

  § 2
  Posiedzenie komisji odbędzie się w Urzędzie Gminy Łączna w dniu 12 listopada 2014 r.
  o godz. 15.30.
  § 3
  Tryb i zasady pracy Komisji Egzaminacyjnej określa § 12- 15 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. z 2013r. poz. 393 ).
  § 4
  Za przeprowadzenie egzaminu dla każdego eksperta ustala się wynagrodzenie w wysokości 168,00 zł brutto.
  § 5
  Komisja Egzaminacyjna zostaje rozwiązana po podpisaniu protokołu i przekazaniu dokumentacji do organu prowadzącego.
  § 6
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2014-11-12 0842
  Data upublicznienia: 2014-11-12
  Art. czytany: 572 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl
  Urząd Gminy Łączna