A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Jednostki organizacyjne
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Łączna
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń

  Łączna: Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń
  Numer ogłoszenia: 380222 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 336520 - 2014r.

  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej, Łączna 115, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 41 25 46 465, faks 41 25 46 465.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń.

  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pierwszy etap. Dostawa i montaż urządzeń do napowietrzania wraz ze sterowaniem za pomocą sondy tlenowej, dla ścieków w ilości 150m3/d (ok.1500RLM) składającego się z min. 75 dyfuzorów napowietrzających i min. 2 dmuchaw o wydajności powyżej 500m3/h. Dmuchawy w obudowie dźwiękochłonnej wyposażonej w niezależny wentylator do chłodzenia obudowy. Drugi etap. Dostawa i montaż sito piskownika o przepustowości min. 8l/s, stopień usuwania piasku min. 90% dla ziaren powyżej 0,2 mm, materiał: urządzenie stal nierdzewna AISI304L, spirale- stal specjalna szt.1. Urządzenie ocieplone przystosowane do eksploatacji na wolnym powietrzu.

  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.69.00-3, 42.99.64.00-8, 42.99.66.00-0.

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2014.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  EKOFINN-POL Sp. z o.o., ul. Leśna 12, Banino, kraj/woj. Polska.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 247967,50 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  Cena wybranej oferty: 247230,00

  Oferta z najniższą ceną: 247230,00 / Oferta z najwyższą ceną: 427671,00

  Waluta: PLN.


  Data wprowadzenia: 2014-11-19 1436
  Data upublicznienia: 2014-11-19
  Art. czytany: 904 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Marek Walkowicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna