A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
 • WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
 • PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

  WYBORY WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

  PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

  Sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Łącznej

  I. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 6 obwodowych komisji wyborczych właściwych
  do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania:
  1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania(umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania * * * 4 2 8 3
  1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców(obywatele polscy) * * * 4 2 8 3
  1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców(obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) * * * * * * 0
  Uwaga! Suma liczb z pkt. 1a i 1b musi być równa liczbie z pkt. 1
  2 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania
  (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) * * * 2 7 7 2
  2a w tym w części A spisu wyborców(obywatele polscy) * * * 2 7 7 2
  2b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) * * * * * * 0
  Uwaga! Suma liczb z pkt. 2a i 2b musi być równa liczbie z pkt. 2.
  3 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) * * * * * * 8
  4 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze * * * * * * 0
  5 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych * * * * * * 0
  5a Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu * * * * * * 0
  5b Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę * * * * * * 0
  5c Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania * * * * * * 0
  5d Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania * * * * * * 0
  5e Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny * * * * * * 0
  Uwaga! Liczba z pkt. 5 nie może być większa od liczby z pkt. 4.  6 Liczba kart wyjętych z urny * * * 2 7 7 1
  6a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania * * * * * * 0
  Uwaga! Liczba z pkt. 6pomniejszona o liczbę z pkt.6a powinna być równa liczbie z pkt. 2. Dodatkowo liczba z pkt.6a nie może być większa od liczby z pkt.5e.
  7 Liczba kart nieważnych(innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) * * * * * * 1
  8 Liczba kart ważnych * * * 2 7 7 0
  9 Liczba głosów nieważnych(z kart ważnych) * * * * * 6 4
  9a w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów * * * * * 1 6
  9b w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata * * * * * 4 6
  9c w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata * * * * * * 0
  Uwaga! Suma liczb z pkt 9a. – 9c. musi być równa lub mniejsza od liczby z pkt 9.
  10 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów
  (z kart ważnych) *
  *
  *
  2
  7
  0
  6

  Uwaga! Suma liczb z pkt. 9 i 10 musi być równa liczbie z pkt. 8.
  11. Na poszczególnych kandydatów na wójta oddano następujące liczby głosów ważnych:

  Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez
  Komitet Wyborczy Liczba głosów ważnych
  1 Czerwińska Agnieszka Teresa Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Łączna Nasz Dom * * * 1 1 4 5
  2 Kowaliński Romuald Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014 * * * 1 5 6 1
  Razem * * * 2 7 0 6
  Uwaga! Suma głosów oddanych na wszystkich kandydatów (rubryka „Razem” i głosów nieważnych (pkt 9) musi być równa liczbie z pkt 8, czyli liczbie kart ważnych.


  II. Komisja stwierdziła, że:
  12. Liczba głosów stanowiąca więcej niż połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru wójta wynosi 1354.
  13.1) Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na wójta

  Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez Komitet Wyborczy
  Kowaliński Romuald Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie i Rozwój Łączna 2014

  14.1)2) Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów; do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczeni zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów:
  Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez
  Komitet Wyborczy
  - - -

  2)3) Następujący kandydaci:
  Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez
  Komitet Wyborczy
  - - -
  uzyskali równe liczby głosów; o dopuszczeniu do wyborów w ponownym głosowaniu zdecydowała większa liczba obwodów, w których kandydat uzyskał więcej głosów.
  Kandydatem tym jest ......................................................, który uzyskał więcej głosów w ........ obwodach głosowania;
  (nazwisko i imię-imiona kandydata) (liczba)
  natomiast kandydat .................................................. uzyskał więcej głosów w ........ obwodach głosowania.
  (nazwisko i imię-imiona kandydata) (liczba)

  3)3) Następujący kandydaci:
  Lp. Nazwisko i imię - imiona Zgłoszony przez
  Komitet Wyborczy
  - - -

  uzyskali równe liczby głosów i otrzymali więcej głosów w takiej samej liczbie - obwodów, o dopuszczeniu
  do wyborów w ponownym głosowaniu rozstrzygnęło losowanie.
  Kandydatem wylosowanym jest .................................................................... .
  (nazwisko i imię-imiona kandydata)
  ...............................................................................................................................................................................................
  (opis przebiegu losowania)
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................................................................................

  III. UWAGI I ADNOTACJE
  15.**) Adnotacja o wniesieniu przez osoby pełniące funkcję mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów***); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak osób pełniących funkcję mężów zaufania”:
  Brak zarzutów.
  16.**) Adnotacja o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów***); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”:
  Brak zarzutów.

  17.**) Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”:
  Brak uwag.

  Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
  1) Elżbieta Krystyna Głowacka , Przewodniczący
  (nazwisko i imię — imiona, funkcja w Komisji) (podpis)
  2) Halina Starz, Zastępca Przewodniczącego
  3) Tomasz Barański, Członek
  4) Małgorzata Dulęba, Członek
  5) Adam Krzysztof Skóra, Członek
  6) Stanisław Smulczyński, Członek
  7) Agnieszka Stochmal, Członek
  8) Bożena Wisowata, Członek
  9) Wojciech Adam Wisowaty, Członek


  Data wprowadzenia: 2014-11-25 0857
  Data upublicznienia: 2014-11-25
  Art. czytany: 1065 razy

  » protokół - rozmiar: 41584 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna