A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Jednostki organizacyjne
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Łączna
 • Przetargi
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
  O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Dostawę paliwa opałowego – ekogroszku
  w ilości 240 ton dla ZGK Łączna”

  Łączna , dn. 09.01.2015r.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykluczeniu wykonawcy z postępowania.


  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych
  ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez ZGK Łączna , 26-140/Łączna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Dostawę paliwa opałowego – ekogroszku w ilości
  240 ton dla ZGK Łączna” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4. złożoną przez
  Wykonawcę- „ Węglopasz Sp.zo.o, 60-648/ Poznań, ul. Piątkowska 149/6.”
  Oferta w/w. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu –
  130 320,00 zł. brutto , a więc w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów
  w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego , na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego .
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100pkt.
  Łączna liczba punktów – 100pkt.

  Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

  Oferta nr 3
  EKOSIL Zdzisław Dzieciuch 41-807 Zabrze , ul. Handlowa 2c.
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : cena – 75,7pkt., Łączna liczba punktów 75,7 pkt.

  Oferta nr 6
  Zakład Obrotu Rolnego inz. Marian Bicz , 26-700 Zwoleń, ul. 550-lecia 35.
  Siedziba ul. Puławska 135.
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : cena – 83,4 pkt, Łączna liczba punktów 83,4pkt.

  Oferta nr 7
  Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak, Kletnia ,ul. Dworcowa 2, 97-545 Gomunice.
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : cena – 96,2 pkt , Łączna liczba punktów 96,2pkt.


  Oferta nr 8
  EUROKOMERS Sp.zo.o , 44-351 Turza Śl. Ul. Bogumińska 77c.
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : cena – 73,5 pkt. Łączna liczba punktów 73,5pkt.

  Oferta nr 9
  Firma Handlowo Usługowa DIANA Szczerek Sławomir , 26-080 Mniów, Wólka Kłucka 201.
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 82,3 pkt, Łączna liczba punktów 82,3pkt.

  Oferta nr 10
  Firma handlowo Usługowa NOWEK Sp.J. 25-620/ Kielce , Ul. Kolberga2.
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena- 95,2pkt, Łączna liczba punktów
  95,2pkt.

  Oferta nr 11
  P.W. ATEX Sp.zo.o . 44-145/Pielchowice. Ul. Gliwicka 3.
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 91,8pkt. Łączna liczba punktów 91,8pkt.

  Oferta nr 12
  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Kapała Dariusz, 42-622 Nowe Chechło, ul. Powstańców 74,
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium : cena 92,5pkt, Łączna liczba punktów
  92,5pkt.

  Oferta nr 15
  Firma Handlowo Usługowa Beata Widłak Micigózd ul. Częstochowska 53.
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium; cena – 98,9pkt, Łączna liczba punktów
  98,9pkt.

  Zamawiający zgodnie z art.92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia również, że z postępowania wykluczono Wykonawcę :

  Oferta nr 13
  F.P.H.U.” BUD-TRANS „ Zbigniew Miernik , Ostojów211A, 26-130/Suchedniów.
  Uzasadnienie faktyczne i prawne :
  Zamawiający badając ofertę Wykonawcy stwierdził, iż zawiera ona braki , dlatego też na podstawie art.26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów:
  - zaakceptowanego wzoru umowy,
  - zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
  - zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

  Oferta nr 14
  Firma Transportowo Usługowo Handlowa Józef Pedrycz, Mąchocice Kapitulne 77,
  26-001 Masłów.
  Uzasadnienie faktyczne i prawne :
  Zamawiający badając ofertę Wykonawcy stwierdził, iż zawiera ona braki, dlatego też na podstawie art.26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów:
  - informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP.
  - zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości ,
  - zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach składek ZUS.

  Oferta nr 5
  „AGJ” Sp.zo.o . 91-463 Łódż. Ul. Łagiewnicka 54/56.
  Uzasadnienie faktyczne i prawne:
  Zamawiający badając ofertę Wykonawcy stwierdził, iż zawiera ona braki, dlatego też na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów:
  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
  - zaakceptowanego wzoru umowy,


  Oferta nr 2
  PHU i T Węglokrusz Sp.zo.o. , 44-100/Gliwice ul. Chorzowska 44b.
  Uzasadnienie faktyczne i prawne :
  Zamawiający badając ofertę Wykonawcy stwierdził, iż zawiera ona braki, dlatego też na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów:
  - zaświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
  - zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,

  Oferta nr 1
  KARBON 2 Sp.zo.o , 40-142 /Katowice, ul. Modelarska 11a.
  Uzasadnienie faktyczne i prawne:
  Zamawiający badając ofertę Wykonawcy stwierdził, iż zawiera ona braki, dlatego też na podstawie art.26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów:
  - zaakceptowanego wzoru umowy,

  Termin do uzupełnienia dokumentów upłynął 05.01.2015r. Do tego czasu Wykonawca nie uzupełnił dokumentów.

  Wykonawca został wykluczony z postępowania na mocy art.24 ust. 2 pkt 4 w/w. ustawy,
  bowiem nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostaje uznana za odrzuconą.

  Zamawiający zawiadamia , iż zgodnie z art.94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożonego odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


  Kierownik ZGK
  mgr.inż. Jacek Śladkowski


  Data wprowadzenia: 2015-01-09 1310
  Data upublicznienia: 2015-01-09
  Art. czytany: 1178 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Marek Walkowicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna