A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • Zarządzenie Nr 53 / 2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 7 listopada 2014 r.

  w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2014 rok

  Zarządzenie Nr 53 / 2014
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 7 listopada 2014 r.


  w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2014 rok


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r. , poz.594 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz 885 z późn.zm.)
  zarządzam, co następuje:


  § 1 Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w budżecie Gminy Łączna na
  2014 rok zgodnie z załącznikiem

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 53/2014 z dnia
  07.11.2014 r.
  Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 700,00 2 700,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 700,00 2 700,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 700,00 2 700,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00
  4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00
  4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 700,00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 180,00 180,00
  71035 Cmentarze 180,00 180,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 180,00 180,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180,00
  4300 Zakup usług pozostałych 180,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 490,00 8 490,00
  75011 Urzędy wojewódzkie 690,00 690,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 690,00 690,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 690,00
  4300 Zakup usług pozostałych 690,00
  75023 Urzędy gmin 1 500,00 1 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00 1 500,00
  4270 Zakup usług remontowych 500,00
  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 300,00 1 300,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 300,00 1 300,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00
  75095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 000,00 5 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
  4430 Różne opłaty i składki 2 000,00
  751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 42,28 42,28
  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 42,28 42,28
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 42,28 42,28
  4300 Zakup usług pozostałych 42,28
  4410 Podróże służbowe krajowe 42,28
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 250,00 250,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 250,00 250,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 250,00 250,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 35,20 35,20
  85395 Pozostała działalność 35,20 35,20
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 35,20 35,20
  4127 Składki na Fundusz Pracy 30,00
  4129 Składki na Fundusz Pracy 5,20
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 30,00
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5,20
  Razem przeniesienia 11 697,48 11 697,48  Data wprowadzenia: 2015-01-16 1139
  Data upublicznienia: 2015-01-16
  Art. czytany: 575 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna