A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Łączna z dnia 20 listopada 2014 roku

  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Łączna.

  Zarządzenie Nr 55/2013
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 20 listopada 2014 roku


  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Łączna.


  Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity
  Dz. U. z 2013 r. poz.330 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


  § 1.

  1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie Gminy Łączna według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

  § 2

  2.1. Inwentaryzację drogą spisu z natury w formie protokołu kontroli kasy wraz
  z porównaniem z zapisami w raportach kasowych obejmującą:
  a) środki pieniężne
  b) druki ścisłego zarachowania
  c) czeki
  d) kwitariusze przychodowe
  e) gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe złożone jako zabezpieczenia należytego wykonania umów
  dokona komisja inwentaryzacyjna w następującym składzie osobowym:
  - Alicja Miernik – przewodnicząca
  - Agnieszka Wołoszczak – członek
  - Joanna Paryska – członek
  2.2 Inwentaryzację w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów obejmującą:
  a) należności, z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych,
  b) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych ( w tym środki pieniężne na lokatach, stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów).
  dokona komisja inwentaryzacyjna w następującym składzie osobowym:
  - Joanna Mazurek – przewodnicząca
  - Joanna Paryska – członek
  - Alicja Miernik – członek
  2.3 Inwentaryzację w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach obejmującą:
  a) należności i zobowiązania publicznoprawne,
  b) należności i zobowiązania wobec pracowników,
  c) należności i zobowiązania wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych
  dokona komisja inwentaryzacyjna w następującym składzie osobowym:
  - Alicja Miernik – przewodnicząca
  - Joanna Mazurek – członek
  2.4 Inwentaryzację w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych
  z danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych, a także aktualnym stanem rzeczywistym obejmującą:
  a) grunty,
  b) środki trwały do których dostęp jest utrudniony,
  c) wartości niematerialne i prawne.
  d) środki trwałe w budowie
  2.5 Inwentaryzację w drodze spisu z natury obejmującą;
  a) środki trwałe,
  b) pozostałe środki trwałe,
  c) wyposażenie
  Inwentaryzację , o której mowa w pkt. 2.4 i pkt. 2.5 dokona komisja inwentaryzacyjna
  w następującym składzie osobowym:
  - Anna Kopeć – przewodnicząca
  - Marcin Moćko – członek
  - Jadwiga Kołsut Pawłowicz- członek

  Termin rozpoczęcia inwentaryzacji, o której mowa w pkt.2.4 i pkt.2.5 od 24 listopada
  2014 roku , a zakończenia do 15 stycznia 2015 r. według stanu na dzień 31.12.2014 r.

  § 3

  Zobowiązuję komisje do przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych, przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów
  o inwentaryzacji , oraz właściwego, dokładnego i rzetelnego przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie ze stanem faktycznym.

  § 4

  Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącym komisji inwentaryzacyjnych.

  § 5

  Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

  § 6

  Wyniki inwentaryzacji, rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory należy ująć
  w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

  § 7

  Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2015-01-16 1144
  Data upublicznienia: 2015-01-16
  Art. czytany: 670 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna