A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XL/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 18 stycznia 2018r.
» OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2018r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2018r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2018r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2014R
 • Zarządzenie Nr 56 / 2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 2 grudnia 2014 r.

  w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2014 rok

  Zarządzenie Nr 56 / 2014
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 2 grudnia 2014 r.


  w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2014 rok


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2013 r. , poz.594 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz 885 z późn.zm.)
  zarządzam, co następuje:


  § 1 Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w budżecie Gminy Łączna na
  2014 rok zgodnie z załącznikiem

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 56/2014 z dnia
  2.12.2014 r.
  Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Łączna w 2014 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 190,00 190,00
  60016 Drogi publiczne gminne 190,00 190,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190,00 190,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 190,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 800,00 1 800,00
  75011
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105,00
  4300 Zakup usług pozostałych 105,00
  75023 Urzędy gmin 1 800,00 1 800,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100,00 100,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 700,00 1 700,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  4440 Odpisy na ZFŚŚ 1 200,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00
  851 OCHRONA ZDROWIA 135,00 135,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 135,00 135,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135,00 135,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 135,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 135,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 800,00 2 800,00
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 800,00 2 800,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 800,00 2 800,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,00
  Razem przeniesienia 4 925,00 4 925,00  Data wprowadzenia: 2015-01-16 1147
  Data upublicznienia: 2015-01-16
  Art. czytany: 528 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl
  Urząd Gminy Łączna