A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2015R
 • ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2015 roku

  w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Łączna

  ZARZĄDZENIE NR 3/2015

  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 15 stycznia 2015 roku

  w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach
  na terenie Gminy Łączna


  Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z póżn. zm.) oraz art. 33 i art. 34 Statutów Sołectw, zarządzam co następuje:  § 1.
  1. Zarządzam wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Łączna, zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
  2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rad sołeckich wymagana jest obecność co najmniej 1/5 wyborców ( osób posiadających prawa wyborcze do rad gmin).
  3. Wszystkie Zebrania Wiejskie rozpoczynają się o godz. 17.00 ( pierwszy termin ).
  4. Jeżeli o wyznaczonej godzinie na zebraniu wiejskim nie będzie wymagane quorum, wybory odbędą się po 15 minutach bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
  § 2.
  Kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich zgłasza się na zebraniu wiejskim komisji skrutacyjnej.
  § 3.
  Ustalam projekt porządku obrad każdego zebrania wiejskiego, o którym mowa w § 1 w sposób następujący:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum,
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
  3. Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za całą kadencję,
  4. Wybór komisji skrutacyjnej,
  5. Wybór sołtysa,
  6. Wybór rady sołeckiej,
  7. Wolne wnioski i zapytania
  § 4.
  Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

  § 5.
  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łączna.

  § 6.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 3/2015
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 15 stycznia 2015 r.
  HARMONOGRAM
  sprawozdawczo - wyborczych Zebrań Wiejskich w 2015 roku
  w gminie Łączna.


  Sołectwo
  Miejsce zebrania wiejskiego Data zebrania Godzina

  Czerwona Górka Sala konferencyjna w domu kultury Czerwona Górka 1b. 14 lutego (sobota) 17:00

  Gózd Szkoła Podstawowa w Goździe 31 stycznia (sobota) 17:00

  Jęgrzna Szkoła Podstawowa w Goździe 6 lutego (piątek) 17:00

  Kamionki Sala konferencyjna w OSP 13 lutego (piątek) 17:00

  Klonów Budynek po szkole podstawowej w Klonowie 1 lutego (niedziela) 17:00

  Łączna Świetlica wiejska w Łącznej 12 lutego (czwartek) 17:00

  Osełków Świetlica wiejska w Łącznej 11 lutego (środa) 17:00

  Podłazie Sala konferencyjna w OSP 10 lutego (wtorek) 17:00

  Podzagnańszcze Sala konferencyjna w OSP 9 lutego (poniedziałek) 17:00

  Występa Szkoła Podstawowa w Zaleziance 3 lutego (wtorek) 17:00

  Zagórze Budynek po szkole filialnej w Zagórzu 4 lutego (środa) 17:00

  Zalezianka Szkoła Podstawowa w Zaleziance 2 lutego (poniedziałek) 17:00

  Zaskale Budynek po szkole filialnej w Zagórzu 5 lutego (czwartek) 17:00


  Data wprowadzenia: 2015-01-22 1501
  Data upublicznienia: 2015-01-22
  Art. czytany: 648 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna