A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2015R
 • ZARZĄDZENIE NR 9/2015 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 25 lutego 2015r.

  w sprawie upoważnienia „Kancelarii Audytowej” do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance

  ZARZĄDZENIE NR 9/2015


  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 25 lutego 2015r.


  w sprawie upoważnienia „Kancelarii Audytowej” do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance.

  Na podstawie art. 80 ust. 3e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ), w związku z przepisem 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – realizując § 10 uchwały Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie trybu udzielania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych zarządzam, co następuje:
  § 1.
  1. Upoważniam :

  Kancelarię Audytową Sylwia Lolo,
  ul. Spółdzielcza 3/5, 25-344 Kielce
  NIP 657-111-43-03 , reprezentowaną przez:
  Sylwię Lolo - właściciela
  do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Zaleziance z budżetu Gminy Łączna.

  2. Osoby, o których mowa w pkt 1 mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

  3. Osoby, o których mowa w pkt 1, w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i placówek.


  § 2.
  Kontrola finansowa powinna obejmować m. in.:
  1) celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu jednostki samorządowej,
  2) badanie celowości w czasie podejmowania decyzji i zgodności z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem komunalnym, a w szczególności ujawnianie niedoborów, a także innych szkód w tym mieniu,
  3) wykonywanie wszystkich zadań statutowych placówki, innych zadań powierzonych przez organy Gminy i zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów,
  4)badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.

  § 3.
  Upoważnienia, o którym mowa w §1 udzielam na czas określony.
  Upoważnienie wygasa z chwilą przedłożenia Wójtowi Gminy Łączna sprawozdania końcowego z przeprowadzonej kontroli tj. do 30 kwietnia 2015r.

  § 4.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  Data wprowadzenia: 2015-02-26 1523
  Data upublicznienia: 2015-02-26
  Art. czytany: 835 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna