A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
 • Wybory do Izby Rolnej 2015
 • Zgłoszenie przez osobę upoważnioną

  ZGŁOSZENIE KANDYDATA

  Komisja Okręgowa Nr….
  w ....................................
  (nazwa gminy będącej siedzibą komisji)

  ..................................................................................................................................................................
  (nazwisko i imię-imiona)

  zamieszkały(a) ................................................., dowód osobisty ...........................................................
  (seria i numer)

  działając z upoważnienia niżej wymienionego(ej) zgłaszam w okręgu wyborczym nr .........................
  w ....................................... do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
  (nazwa gminy)
  w Powiecie .......................................................................
  (nazwa Powiatu)
  kandydaturę Pana/Pani .................................................................................... lat ............,
  (nazwisko i imię-imiona)
  wykształcenie ....................................................., zawód .......................................................................
  zamieszkałego (ej) w ...............................................................................................................................
  (miejscowość, nr domu, gmina)
  Do zgłoszenia dołączam:
  1) wykaz podpisów ................... członków Świętokrzyskiej Izby Rolniczej popierających
  (liczba)
  zgłoszenie kandydata,
  2) oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,
  3) upoważnienie udzielane przez kandydata do zgłoszenia jego kandydatury,

  .......................................
  (data zgłoszenia i podpis zgłaszającego)

  OŚWIADCZENIE
  o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby
  Rolniczej
  Ja ………………………………………………………………………….. wiek…………………….
  (imię/imiona nazwisko) (lat)
  Zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………
  (dokładny adres)
  Legitymujący się dowodem osobistym ……………………………………………………………….
  (seria i numer)
  Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w gminie ……………………w okręgu wyborczym nr ………………..
  Będąc płatnikiem podatku rolnego w gminie ……………………….posiadam czynne i bierne
  prawo wyborcze w wyborach do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
  Oświadczam, że kandyduję tylko w jednym okręgu wyborczym.
  ………………………………….. ……………………………………..
  (data) (podpis kandydata)

  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym oświadczeniu, przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą, w zakresie niezbędnym podczas realizacji wyborów do Rad Powiatowych i Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz.U. 2014 r. poz.1182 ze zm.)
  ………………………………………………..
  (data i podpis)


  UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ KANDYDATA
  DO ZGŁOSZENIA JEGO KANDYDATURY  Komisja Okręgowa Nr ……….

  w …………………………….  Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………
  (nazwisko i imię-imiona kandydata)
  Zamieszkały(a) ……………………………………, dowód osobisty ………………………….
  (seria i numer)
  niniejszym upoważniam niżej wymienionego (ej)
  Pana/Panią ………………………………………………….. lat ……………………………,
  (nazwisko i imię-imiona)
  Dowód osobisty …………………………………………………………………………………
  (seria i numer)
  Zamieszkałego(ej) w ……………………………………………………………………………
  (miejscowość, nr domu, gmina)
  do zgłoszenia mojej kandydatury w okręgu wyborczym nr …………………..
  w ……………………………………. do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
  (nazwa gminy)
  w Powiecie …………………………………..
  (nazwa Powiatu)  ……………………………………………
  (data zgłoszenia i podpis kandydata)  Data wprowadzenia: 2015-04-13 1409
  Data upublicznienia: 2015-04-13
  Art. czytany: 722 razy

  » Zgłoszenie - rozmiar: 36352 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna