A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zmiana ogłoszenia: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
» Protokół Nr XLIX/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 14 listopada 2018r.
» ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmiany wysokości dotacji
» Projekt budżetu 2019
» Śliczne kociątko czeka na świąteczny prezent od losu
 • Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
 • Wybory do Izby Rolnej 2015
 • UCHWAŁA NR 9 /201 4 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 25 listopada 201 4 r.

  w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych


  UCHWAŁA NR
  9
  /201
  4
  KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH
  z dnia
  25 listopada
  201
  4
  r.
  w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
  Na podstawie art. 25 ust. 1
  i 2
  ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych
  (Dz. U. z
  2014 r.
  poz.
  107
  9
  ) uchwala się co następuje:
  § 1.
  1.
  Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:
  1) Dolnośląskiej Izby Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu,
  2) Kujawsko
  -
  Pomorskiej Izby R
  olniczej z siedzibą w Przysieku,
  3) Lubelskiej Izby R
  olniczej z siedzibą w Lublinie,
  4)
  Lubuskiej Izby Rolniczej z siedzibą Zielonej Górze,
  5) Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi,
  6) Małopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Krakowie,
  7) Mazowieckiej Izby Rolniczej z siedzibą w Warszawie
  -
  Wesołej,
  8) Izby Rolniczej w Opolu
  z
  siedzibą w Opolu
  ,
  9) Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Boguchwale,
  10) Podlaskiej Izby Rolniczej z siedzibą w
  Porosłach
  ,
  11) Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
  12) Śląskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Katowicach,
  13) Święto
  krzyskiej
  Izby R
  olniczej z siedzibą w Kielcach,
  14) Warmińsko
  -
  Mazurskiej Izby Rolniczej
  z siedzibą w Olsztynie,
  15) Wielkopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Poznaniu,
  16) Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Szczecinie.
  2.
  Termin
  wyborów wy
  znacza się na
  dzień 31 maja 2015 r.
  § 2.
  Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzaniem wyborów do
  walnych zgromadzeń izb rolniczych określa
  załącznik do uchwały.
  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Prezes
  Krajowej R
  ady Izb Rolniczych
  Wiktor Szmulewicz
  Załącznik
  do uchwały Nr
  9
  /201
  4
  Krajowej Rady Izb Rolniczych
  TERMINARZ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH
  Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB
  ROLNICZYCH
  Termin wykonania
  czynności
  Rodz
  aj
  czynności
  1
  2
  najpóźniej w dniu
  31
  stycznia
  201
  5
  r.
  podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści
  uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych
  w sprawie zarządzenia
  wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
  najpóźniej w dniu
  3
  kwietnia
  201
  5
  r.
  wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji
  wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej
  izby
  najpóźniej w dniu
  1 maja
  201
  5
  r.
  sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów
  wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej
  najpóźniej w dniu
  4 maja
  2015 r.
  powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych
  przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej
  n
  ajpóźniej w dniu
  6
  maja
  2015
  r.
  przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów
  wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości
  członków izby rolniczej
  najpóźniej w dniu
  8 maja
  2015
  r.
  podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez kom
  isje
  okręgowe
  najpóźniej w dniu 1
  5
  m
  aja
  201
  5
  r.
  -
  powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych
  przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad
  powiatowych izby rolniczej,
  -
  przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów
  głosowania w
  okręgu komisjom obwodowym
  i podanie go do
  wiadomości członków izby rolniczej
  najpóźniej w dniu
  11 maja
  201
  5
  r.
  zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby
  rolniczej do komisji okręgowych w c
  e
  lu zarejestrowania
  najpóźniej w dniu
  17 maja
  201
  5
  r.
  udostępnienie do wglądu
  spisu członków izby rolniczej
  uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad
  powiatowych izby rolniczej
  najpóźniej w dniu
  21 maja
  2015
  r.
  podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów
  na członków rad
  powiatowych w poszczególnych okręgach
  wyborczych
  do
  godz. 24.00
  30 maja 201
  5
  r.
  dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu
  członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w
  wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
  do
  godz
  . 24.00
  30 maja
  201
  5
  r.
  przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom
  obwodowym
  godz. 8.00
  -
  18.00
  3
  1 maja 2015 r.
  głosowanie
  najpóźniej w dniu
  21
  czerwca 2015 r.
  zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad
  powiatowych
  tej izby
  najpóźniej w dniu
  12 lipca
  2015
  r.
  zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwsz
  ego
  posiedze
  nia
  nowo
  wybran
  ego
  waln
  ego
  zgromadze
  nia


  Data wprowadzenia: 2015-04-13 1421
  Data upublicznienia: 2015-04-13
  Art. czytany: 963 razy

  » załącznik - rozmiar: 242741 bajtów
  Typ pliku: application/save
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna