A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
» Petycja - Szulc-Efekt sp. z o. o.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 maja 2015r.

  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/242/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r. dot. wystąpienia Gminy Łączna ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”

  UCHWAŁA NR IX/41/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 maja 2015r.

  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/242/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r. dot. wystąpienia Gminy Łączna ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), § 9 pkt 1 statutu Związku Międzygminnego „Utylizator” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/V/2000 Rady Gminy Łączna z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia Gminy Łączna do Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”. Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1. W uchwale Nr XXXV/242/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. Uchyla się dotychczasowy zapis § 4 uchwały, treść § 4 otrzymuje brzmienie:
  „§ 4 . Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia”
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  UZASADNIENIE

  Na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego, skierowanego do Przewodniczącego Związku Międzygminnego „Utylizator” wskazano, iż uchwała XXXV/242/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wystąpienia Gminy Łączna ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”, zawiera adnotacje dotyczące ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, co było kwestionowane przez organ nadzoru. Wprowadzenie zmiany jest konieczne do skutecznego przeprowadzenia likwidacji Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”.
  Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.


  Data wprowadzenia: 2015-06-10 1005
  Data upublicznienia: 2015-06-10
  Art. czytany: 616 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna