A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2015R
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2015 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 17 sierpnia 2015 roku

  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Klonów.

  ZARZĄDZENIE NR 41/2015

  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 17 sierpnia 2015 roku

  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Klonów.


  Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z póżn. zm.) oraz § 33 pkt 3 , w związku z § 43 pkt 1 Statutu Sołectwa, zarządzam co następuje:
  § 1.
  1. W wyniku złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji przez Pana Narcyza Jasińskiego zarządzam wybory uzupełniające Sołtysa w Klonowie, w dniu 31 sierpnia 2015r. o godz. 17.00 w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej
  w Klonowie.
  2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 wyborców ( osób posiadających prawa wyborcze do rad gmin).
  3. Jeżeli o wyznaczonej godzinie na zebraniu wiejskim nie będzie wymagane quorum, wybory odbędą się po 15 minutach bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
  § 2.
  Kandydatów na sołtysa zgłasza się na zebraniu wiejskim komisji skrutacyjnej.
  § 3.
  Ustalam projekt porządku obrad każdego zebrania wiejskiego, o którym mowa w § 1 w sposób następujący:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum,
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
  3. Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa za okres pełnienia funkcji,
  4. Wybór komisji skrutacyjnej,
  5. Wybór sołtysa,
  6. Wolne wnioski i zapytania
  § 4.
  Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

  § 5.
  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łączna.

  § 6.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2015-08-18 0927
  Data upublicznienia: 2015-08-18
  Art. czytany: 553 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna