A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Przetargi
 • 2006r.
 • PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EUR0 NA UZYSKANIE KREDYTU W WYSOKOŚCI 1.300.000,00 PLN NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2006 ROKU

  PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EUR0 NA UZYSKANIE KREDYTU W WYSOKOŚCI 1.300.000,00 PLN NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2006 ROKU

  Wójt Gminy Łączna
  ogłasza
  przetarg nieograniczony na uzyskanie kredytu w wysokości 1.300.000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetowego w 2006 roku.

  Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2006r. do 30.09.2011r.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Przewiduje się jedno kryterium oceny: cena – 100 pkt.
  Wartość ceny oferenta odnoszona jest do najniższej ceny zaoferowanej przez oferentów.
  Pozostałe oferty otrzymują ocenę niższą – proporcjonalnie do podanej ceny.
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć jedynie ci wykonawcy, którzy złożą oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj., że :
  - posiadają uprawnienia do wykonania określonej specyfikacją działalności
  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
  Ocena spełnienia warunków nastąpi poprzez weryfikację złożonych aktualnych dokumentów i oświadczeń.
  W warunkach przetargu nie przewiduje się wadium – termin związania ofertą wynosi 14 dni.
  Adres strony internetowej, na której dostępna będzie specyfikacji istotnych warunków zamówienia: www.uglaczna.bip.doc.pl
  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej w godz. 8.00-15.00 (fax: 041 25 48 977).
  Oferty należy składać do dnia 25 września 2006r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2006r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej.


  Data wprowadzenia: 2006-09-08 1440
  Data upublicznienia: 2006-09-08
  Art. czytany: 2674 razy

  » Specyfikacja - rozmiar: 128000 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna