A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» ZARZĄDZENIE NR 12 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 marca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 11 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 11 lutego 2019r.
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENT DS. PODATKÓW

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE


  1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Referent ds. podatków

  2. Wymagania niezbędne (formalne):
  1. spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
  - obywatelstwo polskie
  - posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na
  określonym stanowisku
  - posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw
  publicznych
  - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
  - nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
  - cieszy się nieposzlakowaną opinią
  2. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne


  3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)
  a) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
  b) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,
  c) doświadczenie w zakresie egzekucji należności
  Uwaga: Wyniki postępowania to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  4. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

  1. współpraca z merytorycznymi pracownikami w Wydziale Finansowym w przygotowywaniu deklaracji podatkowych.
  2. Sporządzanie kwartalnych, rocznych i końcowych sprawozdań dotyczących podatku VAT.
  3. prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji wpłat i zwrotów podatku
  4. prowadzenie dokumentacji płacowej i rozliczeń z ZUS
  5. rozliczenia z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT.
  6. wszczynanie postępowań egzekucyjnych, sporządzanie tytułów wykonawczych


  5. Warunki pracy:
  1. wymiar czasu pracy: pełny etat
  2. miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej - Wydział Finansowy,
  3. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na okres nieokreślony.  6. Wymagane dokumenty:

  a) list motywacyjny,
  b) CV (życiorys)
  c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  d) oświadczenie o niekaralności.
  e) kwestionariusz osobowy


  7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta ds. Podatków ” drogą pocztową lub osobiście w kancelarii Urzędu do dnia 15 lutego 2007 roku.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

  Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 41 2548 961
  tel. 692 359 680  Data wprowadzenia: 2007-02-01 1404
  Data upublicznienia: 2007-02-01
  Art. czytany: 3231 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna