A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» ZNALEZIONE / Czyja zguba?
 • Przetargi
 • 2008r.
 • Pytania i odpowiedzi dot. 'Przetarg nieograniczony na 'Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna'

  Pytania i odpowiedzi dot. 'Przetarg nieograniczony na 'Budowa Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna'

  W związku z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych tj z 2007 roku ( Dz.U. Nr 223 poz 1655 ze zm.), informuję że:
  - w dniu 4 września 2008 roku wpłynęło pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na „Budowę Kompleksu Oświatowego w Kamionkach gm. Łączna dotyczące przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego następującej treści:
  1.Informacje zawarte w SIWZ są niewystarczające do określenia ceny przepompowni ścieków i tłuszczownika (rzędne terenu, posadowienia, wlotów i wylotów rurociągów).
  2. Uważamy, że zamieszczony przedmiar robót wymaga następujących zmian i uzupełnień:
  a)W poz. Nr6”Podłoża z materiałów sypkich o gr. 20 cm”. Szerokość wykopów umocnionych w gruntach nawodnionych zgodnie z tab. 0008 KNR 2- 01 Rozdział 03 wynosi dla rurociągów i kanałów Ø do 150mm – 1,00 m, dla Ø200 mm – 1,10 m. Ilość w poz. Nr 6 powinna wynosić:
  (64,00+22, 10+5,00)x1,00+54,00x1,10= 150,50 m2.
  b)W poz. Nr 23 „Obsypka z materiałów sypkich o gr.20cm”. Zgonie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST.S Instalacje Sanitarne pkt. 2.5.5 „należy wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 15 cm ponad wierzch rury, a ułożoną warstwę piasku zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia”. W związku z tym ilość w poz. 23 powinna wynosić:
  dla PE 90 mm 1,00 x (0.09+0,15) x 64,00 = 15,36 m3
  dla PCW i PP 160 mm 1,00 x (0,16 + 0,15)x (22,10+5,00)=8,40 m3
  dla PCW 200 mm 1,10x (0,20+0,15)x 54,00= 20,79m3
  razem 44,55 m3
  minus objętość rurociągów tj.
  3,14x0,90x0,09/4x64,00+3,14x0,16x0,16/4x27,10+3,14x0,20x0,20/4x54,00=2,65 m3;
  44,55 – 2,65= 41,90 m 3. Podstawa wyceny KNR- W 2-18 0511-03.
  c)Jeżeli podsypka i obsypka wraz z objętością wybudowanych rur, studni, przepompowni i tłuszczownika zajmuje
  150,5x0,20=44,55=3,14,145x1,45/4x3,50x5= 103,53 m3 to taką ilość gruntu z wykopu należy odwieźć na odległość określoną przez Zamawiającego . Należy dodać poz.3’ Odwóz nadmiaru gruntu na odl. do 1km – podstawa wyceny KNR 2-01 0212-03 + 0214-04(za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km) – 103,55 m3.
  d) Poz. Nr 24 „Zasypywanie wykopów spycharką…”wg KNR 2-01 0230-02 dotyczy wyłącznie zasypywania wykopu bez zagęszczenia . Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST.S Instalacje Sanitarne pkt. 2.5.6 należy dodać poz. 24’ „Zagęszczenia gruntu kat III-IV ubijakami mechanicznymi”- 369,57 m3.
  e)W poz. Nr 30 „Podłoża z materiałów sypkich o gr. 20cm”. Szerokość wykopów umocnionych w gruntach nawodnionych zgodnie tabl. 0008 KNR 2-01 Rozdział 03 wynosi dla rurociągów i kanałów Ø do 150 mm- 1,00m. Ilość w poz. Nr 6 powinna wynosić :68,50x1,00 = 68,50 m2.
  f) W poz. Nr 38 „Obsypka z materiałów sypkich o gr. 20cm”. Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST.S Instalacje Sanitarne pkt. 1.5.5”należy wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 15 cm ponad wierzch rury, a ułożoną warstwę piasku zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia”. W związku z tym ilość w poz. 23 powinna wynosić:
  dla PE 90 mm 1,00x (0,09+0,15)x68,50 = 16,44 m3 minus objętość rurociągów tj.
  3,14x0,09x0,09/4x68,50= 0,44 m3; 16,44 – 0,44 = 16,00 m3. Podstawa wyceny KNR – W 2-18 0511-03.
  g)Jeżeli podsypka i obsypka wraz z objętością wbudowanych rur zajmuje 68,50x0,20+16,44 = 30,14m3 to taką ilość gruntu z wykopu należy odwieźć na odległość określoną przez Zamawiającego . Należy dodać poz. 27’ Odwóz nadmiaru gruntu na odl. do 1km –
  podstawa wyceny KNR 2-01 0212 – 03 + 0214-04 (za każde dalsze 0,5 km ponad 1km)- 30,14 m3.
  h) Poz. Nr 40 „Zasypywanie rowów spycharką…” wg KNR 2-01 0230-02 dotyczy wyłącznie zasypania wykopu bez zagęszczenia. Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST.S Instalacje Sanitarne pkt. 1.5.6 należy dodać poz. 40’ „ Zagęszczanie gruntu kat III-IV ubijakami mechanicznymi” – 97,05m3.
  i)Prosimy o określenie odległości odwozu nadmiaru ziemi z wykopów (kubatura podsypek, obsypek, studni, przepompowni, tłuszczownika).
  j) Ponieważ poz. Nr 5 i Nr 29 przedmiaru robót dotyczą gruntów nawodnionych , prosimy o uzupełnienie przedmiaru o roboty związane z odwodnieniem wykopów- podsypki filtracyjne, drenaż lub odwodnienie igłofiltrami oraz pompowanie wody z wykopu.
  3. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Projektu budowlano- wykonawczego zgodnie z art. 31 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych [ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz.1217 i Nr 227, poz.1658 oraz z 2007r. Nr 64, poz.427 i Nr 82, poz.560)].

  Odpowiedź na zadane pytanie.
  Ad. 1. Została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacja techniczna w formacie PDF w dniu 11.09.2008 r.
  Ad. 2.
  Należy skreślić poz. nr. 5 i 36 przedmiaru - nie występują wody gruntowe, w związku z tym nie ma potrzeby umocnienia ścian wykopu w gruntach nawodnionych w/g KNR 2-01 0324-02

  Ad. 2a.
  Podłoża z materiałów sypkich dotyczą podsypki pod rury a nie zasypania wykopów piaskiem w/g opisu technicznego pozostałą część wykopów należy zasypać gruntem rodzimym, warstwy dokładnie ubijając .
  Tablica nr 0008 KNR 2-01 rozdział 03 dotyczy wykopów w gruntach nawodnionych oraz rur żeliwnych, stalowych, betonowych, kamionkowych - a takie nie występują w w/w zadaniu.

  Ad. 2b. Należy wykonać obsypkę rur piaskiem grubości 20cm.
  Poz. 23 obsypka z materiałów sypkich gr.20cm dotyczy obsypania rur, a nie zasypania wykopu piaskiem. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym i zagęścić.

  Ad 2c. Odwóz gruntu należy uzgodnić z Inwestorem, ponieważ grunt może być wykorzystany do niwelacji terenu /różnica między terenem istniejącym i projektowanym/

  Ad 2d. Poz. Nr 24 zasypanie wykopów spycharką - należy ująć zagęszczenie zasypki wykopów.
  Ad 2e. Poz.nr.30 podłoża z materiałów sypkich -odpowiedź jak punkt.'a'
  Ad 2f. Poz.38 obsypka z materiałów sypkich - odp. jak punkt ' b'
  Ad 2g. Poz.dotyczy odwozu gruntu - odp. jak punkt 'c'
  Ad 2 h. Poz.40 zasypanie wykopów spycharkami należy dodać pozycję zagęszczenie zasypki
  Ad 2i. Odwóz ziemi z wykopów -odp. jak punkt 'c'
  Ad 2j. Odwodnienie wykopów - nie jest to konieczne ze względu na nie występowanie wód gruntowych
  Ad 3. Dokumentacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11 września 2008 roku.


  Data wprowadzenia: 2008-09-19 1434
  Data upublicznienia: 2008-09-19
  Art. czytany: 2871 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna