A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Przetargi
 • 2009r.
 • Przetarg nieograniczony na 'Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łączna oraz Gózd.'

  1. Zamawiający: Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna.

  2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

  3. Rodzaj zamówienia:
  1 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łączna o długości ok. 4.837,00 mb.
  Do podłączenia do sieci jest 156 gospodarstw domowych. Średnie zużycie wody w ciągu miesiąca wynosi 784,00 m3 ( dane z 2008 roku ).
  2 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gózd o długości ok. 6.726,20 mb.
  Do podłączenia do sieci jest 177 gospodarstw domowych. Średnie zużycie wody w ciągu miesiąca wynosi 792,00 m3 ( dane z 2008 roku ).

  3.1.Zakres robót obejmuje:
  Dla zadania Nr 1 i Nr 2
  - zaprojektowanie kanałów sanitarnych ogólnospławnych jak również tłocznych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do pierwszej studzienki licząc od strony sieci kanalizacji sanitarnej a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej (Zaprojektować dla każdego zadania osobno ).
  - zaprojektowanie niezbędnych przepompowni ścieków ( Zaprojektować dla każdego zadania osobno jeżeli staną się one niezbędne).
  - włączenia zaprojektowanych kanalizacji do istniejącej oczyszczalni ścieków ( sieci ).
  3.2. Fakturę końcową za całość zadania należy wystawić i złożyć najpóźniej w ciągu siedmiu dni po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych ( za każde zadanie osobno ).
  4 Zamawiający dopuszcza złożenie 2 ofert częściowych tj., dotyczących każdego zadania osobno.

  4. Wymagany termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej na zadanie Nr 1 i 2 to 31 sierpień 2009 roku.

  11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
  11.1.Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj., w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna, w nieprzekraczalnym terminie do 2009.03.03 godz. 1100.
  11.2.Za oferty złożone w terminie uznaje się wyłącznie oferty, które znajdą się w siedzibie
  Zamawiającego, w sekretariacie do 2009.03.03 godz. 1100.
  11.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2009.03.03 godz. 1110. w siedzibie Zamawiającego tj.
  budynek Nr 2 sala konferencyjna OSP.

  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w godz. 8:00 - 15:00 upoważniono w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - kierownika wydziału technicznego – Czesława Mazura, Tel. (041) 2548975, drogą elektroniczną c.mazur@bip.doc.pl lub faksem (041) 2548977


  Data wprowadzenia: 2009-02-05 0959
  Data upublicznienia: 2009-02-05
  Art. czytany: 1468 razy

  » SIWZ + załączniki - rozmiar: 90624 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna