A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» ZNALEZIONE / Czyja zguba?
 • Komunikaty
 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna

  Łączna dnia 10.03.2009

  T /7634/1/2/09

  OBWIESZCZENIE
  Na podstawie art. 78 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. – o udostępnieniu informacji o ochronie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

  Wójt Gminy Łączna
  Zawiadamia, że w związku z wnioskiem Wójta Gminy w Łącznej z dnia 07.01.2009r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Osełków gmina Łączna
  po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej w sprawie potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu (opinia z dnia 12.02.2009r. znak: SEV – 4470/06/09) oraz Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (opinia z dnia 17.02.2009r. znak OS.II7634/09
  Postanowieniem z dnia 10.03.2009r znak: T/7634/1/09 odstąpił od konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.
  Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie w/w postanowienia.
  Strony w sprawie mogą na to postanowienie składać zażalenie za pośrednictwem Wójta Gminy Łączna w terminie 7 dni od daty doręczenia.
  Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
  Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Łącznej – Wydział Techniczny pok. 4 w godz. 730 – 1530..


  Data wprowadzenia: 2009-03-18 1146
  Data upublicznienia: 2009-03-18
  Art. czytany: 1915 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2009-03-18
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna