A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 74/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Łączna
» Harmonogram dużurów Radnych Gminyb Łączna na rok 2019/2020
» ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wysokości dotacji
» ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody dla Cyfrowe Sieci Multimedialne
 • Komunikaty
 • O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 10 listopada 2009 r. Wójt Gminy Łączna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  O B W I E S Z C Z E N I E
  z dnia 10 listopada 2009 r.

  Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
  3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
  Wójt Gminy Łączna
  zawiadamia

  że na wniosek Jerzego Wydrycha, właściciela F.H.U. „WYDRYCH” Bar Echa Leśne, dnia 24.06.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku hotelowo-usługowego, stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zajazdu „Echa Leśne”
  w miejscowości Występa gmina Łączna.
  Planowana inwestycja polegać będzie na:
  - wybudowaniu hotelu (100 miejsc noclegowych) z restauracją (150 miejsc) i salą konferencyjną (300 miejsc) z kotłownią na gaz propan-butan,
  - wyburzeniu przydrożnego baru oraz postawieniu stacji paliw (2 stanowiska do tankowania benzyny,
  2 stanowiska do tankowania oleju napędowego – w tym 1 dla samochodów ciężarowych, 1 stanowisko do tankowania gazu LPG),
  - zwiększeniu i przebudowie miejsc parkingowych (docelowo: 96 stanowisk dla samochodów osobowych
  i 6 dla pojazdów ciężarowych wraz z wybudowaniem 2 stanowisk dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne i wagi do ważenia pojazdów),
  - podłączeniu obiektu do wodociągu wiejskiego,
  - przebudowie własnej oczyszczalni ścieków,
  - montażu 2 sztuk separatorów węglowodorów na odpływie wód opadowych i roztopowych z terenów: stacji paliw oraz parkingów i dróg wewnętrznych.
  - montażu systemu kolektorów słonecznych do dodatkowego podgrzewania c.w.u. w budynku hotelowym.
  Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Łączna, natomiast organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Starosta Skarżyski. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej.
  Z wnioskiem o wydanie ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją w sprawie można zapoznać się
  w Urzędzie Gminy Łączna – Wydział Techniczny (pok. nr 7), w godzinach pracy Urzędu.
  W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag
  i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu, elektronicznej w terminie do dnia 3.XII.2009 roku.
  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łączna. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
  Treść niniejszego obwieszczenia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w pobliżu miejsca inwestycji.  Data wprowadzenia: 2009-11-10 1456
  Data upublicznienia: 2009-11-10
  Art. czytany: 1766 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna