A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» ZARZĄDZENIE NR 12 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 marca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 11 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 11 lutego 2019r.
 • Komunikaty
 • O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Łączna

  Znak: T/761/01/10

  O b w i e s z c z e n i e
  Wójta Gminy Łączna

  Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję, że gmina Łączna dnia 10.03.2010 r. przystąpiła do opracowania aktualizacji

  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013
  z uwzględnieniem lat 2014-2017”.

  Zakres „Programu” obejmuje:
  1. charakterystykę gminy Łączna.
  2. diagnozę aktualnego stanu środowiska.
  3. cele i zadania w zakresie ochrony środowiska w gminie Łączna.
  4. plan działań dla gminy Łączna.
  5. zestawienie zadań priorytetowych na lata 2010-2013 i zadań na lata 2014-2017.
  6. zarządzanie ochroną środowiska.
  7. wdrażanie programu.

  Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 53, art. 57 pkt. 2 i art. 58 pkt. 2 ww. ustawy dnia 14.06.2010 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o określenie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska…”
  Z przedmiotowym projektem można się zapoznać w Urzędzie Gminy Łączna,
  w pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu.
  Wnioski i uwagi dotyczące opracowywanego projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017” można składać w formie pisemnej lub do protokołu w Urzędzie Gminy w Łącznej- pokój nr 7, w godzinach urzędowania do dnia 09.07.2010 r.
  Informację o projekcie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017” umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem http://www.uglaczna.bip.doc.pl.

  Pouczenie
  Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.


  Data wprowadzenia: 2010-06-14 1104
  Data upublicznienia: 2010-06-14
  Art. czytany: 1779 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna