A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XV/135/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 17 lutego 2012r.

  w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

  UCHWAŁA NR XV/135/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 17 lutego 2012r.

  w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 219 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:  § 1.
  Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, działającego jako zakład budżetowy – do kosztów zimowego utrzymania 1 km drogi gminnej, w wysokości 85,00 zł/netto.


  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie

  Zgodnie z przepisem art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach
  publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych.
  Kwoty, zakres i stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w odrębnej uchwale budżetowej.
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej, będąc samorządowym zakładem budżetowym, zgodnie z nadanym statutem - może świadczyć usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.
  Projekt powyższej uchwały zakłada dotację przedmiotową na pokrycie kosztów właśnie w tym zakresie.
  Podjęcie powyższej uchwały jest zasadne i celowe.


  Data wprowadzenia: 2012-03-02 1422
  Data upublicznienia: 2012-03-02
  Art. czytany: 673 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna